Opdrachtformulier
Naam verzender:
Adres:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Naam ontvanger:
Adres:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Gegevens voertuig:
Bouwjaar: Merk/model: VIN-nummer: Kleur: Waarde ($):
 
Gegevens overige vracht:
Aantal: Verpakking: Inhoud:
Waarde ($): Gewicht (kg): Afmetingen (lxbxh, in cm):
Speciale instructies:  
Bestemmingshaven: Paspoortnr.
of EINnr.:
Verzekering: Ja Nee Verzekerings-
begunstigde:
Verzender
Geadresseerde
Eigen risico:
Hierbij machtigt ondergetekende Roltrex Cargo Broker tot het ondertekenen en onderschrijven van alle documenten inzake deze zending. Het bovenstaande is een correcte aangifte en mocht de zending om welke reden dan ook worden geweigerd of teruggestuurd, dan gaat ondergetekende akkoord met alle door hem te betalen kosten. De aansprakelijkheid voor magazijn en eigendommen is beperkt tot $500 per voertuig en $40 per artikel, met een limiet van $500. Verzekering kan tegen aanvullende betaling worden aangevraagd op het kantoor van Roltrex Cargo Broker v��rafgaand aan de export. Ondergetekende gaat tevens akkoord met alle voorwaarden en bepalingen van Roltrex Cargo Broker, alsmede de Bill of Lading van de vervoerder. Daarnaast verklaart ondergetekende dat er geen gevaarlijke (brandbare, explosieve, corrosieve, etc.) stoffen worden vervoerd. Alle zendingen worden franco verzorgd, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.
Naam:
  • Taal | Language | Sprache

Nederlands

English

Deutsch

  • Contact

Roltrex Cargo Broker BV

Distributieweg 11

2742 RB Waddinxveen

Tel.: +31-­180-63 47 77

Fax: +31-­180-63 11 99

  • Certificering